Top
 Sociálně terapeutické centrum
uvod

Sociálně terapeutické centrum DOZP Stod

Vítejte na webových stránkách www.dozpstod.eu, kde je prezentován projekt chráněného bydlení a sociálně terapeutické dílny ve městě Stod podpořený z Evropského fondu pro regionální rozvoj. Projekt je podporován v rámci Regionálního operačního programu NUTS II Jihozápad, 2 prioritní osy – Stabilizace a rozvoj měst a obcí, 2.5. oblasti podpory – Rozvoj infrastruktury pro sociální integraci.

Stručné představení projektu

Obsahem projektu je výstavba objektu chráněného bydlení v centru města Stod. Objekt je určen pro klienty DOZP a dalších poskytovatelů sociální péče v Plzeňském kraji (např. partnerů projektu). Projekt usiluje o co nejintenzivnější zapojení obyvatel chráněného bydlení do místní komunity, v objektu je přítomen kvalifikovaný personál, který poskytuje pouze lehkou dopomoc. Součástí projektu je také výstavba sociálně terapeutické dílny (pekárny), která slouží jako zdroj pracovních příležitostí pro klienty chráněného bydlení. Stavba byla předána DOZP Stod 28. 3. 2011. Po kolaudaci bude následovat stěhování klientů do nových bytů, nové bydlení tu najde celkem 16 klientů. Realizací projektu došlo ke vzniku 20 nových pracovních míst, z toho 12 jich je určeno pro osoby s postižením. Klienti přijdou do přímého kontaktu s místními obyvateli především v prodejně - pekařství a cukrárně, ale také při každodenních činnostech (nakupování, využívání místních služeb a občanské vybavenosti). Tyto služby jim pomáhají na cestě k zařazení do místní komunity.

Projekt přispěl také k urbanistickému řešení současné podoby okolí náměstí - byly zdemolovány nevyužívané objekty v centru města a projekt tak přispěl k revitalizaci zanedbaného prostoru v těsné blízkosti náměstí.

Projekt má několik specifik, která ho činí v porovnání s ostatními aktivitami obdobného typu poskytování sociální péče výjimečným:

  • Vybudování moderní a ojedinělé formy poskytování sociální péče (chráněné bydlení)
  • Vysoká společenská potřebnost projektu (péče o zdravotně postižené osoby)
  • Zajištění vlastních pracovních úvazků osobám se zdravotním postižením
  • Rozšíření občanské vybavenosti města Stod (sociálně terapeutická dílna - pekárna a cukrárna)
  • Zvýšení esteticko-urbanistického řešení širšího centra města Stod

V roce 2009 proběhla projektová příprava (zadávací dokumentace a výběrová řízení na dodavatele), k zahájení stavebních prací došlo v říjnu 2009. Realizace stavby probíhala v jedné etapě, celková investice dosáhla částky téměř 48 mil. Kč (z toho 41,5 mil bylo poskytnuto z ROP NUTS II Jihozápad). Od února 2011 probíhaly závěrečné stavební práce a byl zahájen cvičný provoz pekárny. Slavnostní otevření Sociálně terapeutického centra proběhlo 11.4.2011.

Partneři projektu:

EU SROP
© 2009