Top
 Sociálně terapeutické centrum
Etapa výstavby

Průběh etapy 2009 - 2010

Dne 11.9.2009 byl vybrán dodavatel stavby Sociálně terapeutické centrum DOZP Stod v otevřeném podlimitním výběrovém řízení. S vítězem, firmou Miras stavitelství a sanace s.r.o., byla podepsána dne 6.10. 2009 smlouva o dílo a samotná stavba byla zahájena dne 15.10.2009 předáním staveniště. V současné době postupuje stavba dle předepsaného harmonogramu.

EU SROP
© 2009