Top
 Sociálně terapeutické centrum
novinky

Novinky

duben 2011

Byla podána závěrečná monitorovací zpráva projektu a proběhlo slavnostní otevření Sociálně terapeutického centra DOZP Stod. Po kolaudaci proběhne stěhování klientů do chráněných bytů.

březen 2011

Ke dni 31. 3. 2011 byla ukončena fyzická realizace projektu, stavba byla předána 28.3.2011. Bylo zahájeno kolaudační řízení.

únor 2011

Probíhá zkušební provoz pekárny, dokončení vybavení interiérů a fasád obou objektů.

leden 2011

Dokončuje se vybavení chráněných bytů a sadové úpravy, vč. komunikací a parkovacích míst. Je plánován cvičný provoz pekárny, došlo ke vzniku prvních pracovních míst v souvislosti s projektem.

prosinec 2010

Vzhledem ke klimatickým podmínkám je ukončení stavby plánováno na březen 2011. Zkušební provoz by mohl proběhnout již v únoru 2011.

říjen 2010

Byla dokončena hrubá stavba objektů A a B.

srpen 2010

V chráněných bytech byly zahájeny práce na interiérech, v následujících měsících bude instalována technologie pekárny. Součástí je také vybavení prodejny.

březen 2010

Probíhá výstavba objektů A a B. Veškeré demolice byly dokončeny, zároveň také technická infrastruktura.

prosinec 2009

Na staveništi byly provedeny demoliční práce a v současné době se provádějí zemní práce, příprava na základové konstrukce a sjednává se realizace přípojky elektřiny

říjen 2009

Předáním staveniště dne 15.10.2009 byla zahájena stavba. V současné době postupuje stavba dle předepsaného harmonogramu.

září 2009

Byl vybrán dodavatel stavby Sociálně terapeutické centrum DOZP Stod v otevřeném podlimitním výběrovém řízení. S vítězem, firmou Miras stavitelství a sanace s.r.o., byla podepsána dne 6.10. 2009 smlouva o dílo

EU SROP
© 2009